Bredden

- En ny stadsdel växer fram

För hyresgäster

Om Bredden

Bredden skjuter i höjden
I nya Bredden ska det vara nära till allt – till natur, sjöar och grönska men också till restauranger, butiker och ett smartare och socialare liv. InfraCity är redan idag en populär företagspark och handelsplats med ett välbesökt hotell som varje år har hundra tusen gäster. Därmed finns det en utmärkt grundsten att bygga vidare på, mot en stadsdel som lever dygnet runt, där inkluderande arkitektur och bostads- och hyresrätter för tusentals boende låter både naturen och människor får ta plats.

Plats för hela livet
Bredden ska bli mer än en stadsdel – det ska bli ett hem. Därför vill vi bygga med människor och miljö i fokus – och lämna trafiken utanför. Vi tillgodoser grundläggande behov av boende, kommunikationer och handel men ger utrymme till de saker som berikar livet: vacker arkitektur planerad så att det finns plats för att ströva, mötas och umgås. Med avsatta ytor åt mindre lokala aktörer för att skapa ett dynamiskt utbud av kultur och handel.

Hjälp oss bygga Bredden
Det tar tid att bygga en ny stadsdel – vi planerar att vara färdiga med nya Bredden till 2030. För att göra den resan smidig ska vi göra vårt yttersta för att inte störa befintliga verksamheter och hålla alla berörda parter uppdaterade och involverade. Dessutom vill vi ta hjälp av dig som bor, arbetar eller är engagerad i trakterna för att göra det bästa av Bredden. Det kan handla om allt från att hjälpa oss döpa en gata till att föreslå om ett grönområde gör sig bäst som idrottsplats eller park. Här kan du delta i utvecklingen av Bredden!