Bredden

- En ny stadsdel växer fram

För hyresgäster

jan 25, 2018

BREDDEN – STOCKHOLMS NYA STADSDEL

Den 25 januari byter InfraCity namn och blir formellt Bredden. 1 800 bostäder planeras i stadsdelen.

– “Stockholm behöver fler bostäder. Bredden blir ett intressant alternativ för personer som vill bo grönare och tryggare men samtidigt ha kvar närheten till Stockholms innerstad och Arlanda.” Det säger Thomas Sipos, vd på Profi Fastigheter som är en aktiv förvaltare och utvecklare av kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Profi ska tillsammans med Upplands Väsby kommun skapa en ny och varierad stadsdel som välkomnar alla.

Platsen är idag en populär kontors- och handelsplats där 3 000 personer arbetar dagligen. 30 procent av alla löner som betalas ut i kommunen kommer från företag i Bredden. Scandics mäss- och konferensverksamhet med 100 000 hotellnätter per år har också en stor inverkan på området.

– “Vi har länge spelat en aktiv roll i Upplands Väsby och har en god kännedom kring de behov och önskemål som invånana och affärsidkarna har. Utvecklingen av Bredden kommer att skapa stora mervärden för kommunen. Vårt mål är att omvandla området till en myllrande och levande stadsdel. Just den omvandlingen har inte gjorts på många ställen i världen. Ofta byggs bostäderna först och sedan handelsområdet. Här gör vi precis tvärtom.”

Att byta namn från InfraCity till Bredden är första steget i förvandlingen. Inflyttning beräknas börja under 2020-talet. Förhoppningen är att Bredden blir en komplett stadsdel.

– “Vi vill skapa så många platser som möjligt för människor att mötas på och trivas i. Gatan och parker kommer att bli det sociala vardagsrummet för de som bor där”, avslutar Thomas.

I den nya stadsdelen vill Profi erbjuda fler attraktiva lokaler för butiker, restauranger och caféer. Dessutom vill de utöka befintlig samhällsservice med exempelvis vårdcentraler, förskolor, skolor, apotek, utökad kollektivtrafik och en storsatsning på olika kulturverksamheter.

Läs mer på Profi.se